Szczegóły konta

1.WSTĘP

1.1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresami internetowymi www.fajnewnetrze.eu (zwany dalej Sklepem) jest: Fajne Wnętrze Agnieszka Głaz-Fedak, ul. Syrokomli 1c 35-210 Rzeszów wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

NIP: 9211222222,

REGON: 691576696,

adres poczty elektronicznej: fajnewnetrze@fajnewnetrze.eu, numer telefonu: 604 411 640 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora) zwany dalej Firmą.

1.2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.3. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem.

2. OFERTA

2.1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.

2.2. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotówkach i zawierają podatek VAT.

2.3. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji i promocyjnych na stronach Sklepu, bądź prowadzania w nich zmian.

3. ZAMÓWIENIE

3.1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.

3.2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.fajnewnetrze.eu

3.2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem fw@fw.com.pl

3.3. Sklep zastrzega sobie prawo do: a) anulowania zamówień jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony; b) odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

3.4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

3.5. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest powiadomienie o tym sklepu drogą mailową lub telefoniczną oraz podanie danych firmy wraz z NIP. Paragony oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

3.6. Zmiany w wysyłce, rezygnacje z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem fajnewnetrze@fajnewnetrze.eu

3.7. Klient może wycofać złożone zamówienie jedynie e-mailem pod adresem fajnewnetrze@fajnewnetrze.eu. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

4. DOSTAWA

4.1. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

4.2. Koszty dostawy: zgodnie z cennikiem podanym w zamówieniu.

4.3. Czas realizacji zamówienia: zamówienia są zrealizowane w zgodnie z terminem podanym na stronie danego produktu.

4.5. Brak paczki. Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sklepem jeżeli paczka nie zostaje do niego doręczona w ciągu 2 dni roboczych od daty nadania. Klient, który tego nie zrobi będzie, w przypadku zwrotu takiej paczki do Sklepu, obciążony kosztami przesłania.

4.6. Odmowy przyjęcia paczki. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami przesłania oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości dokonanych zakupów.

5. PŁATNOŚĆ

Klient może wybrać jedną z następujących formy płatności za zamówione towary:

a) przelew: cena za towar zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Przelewy prosimy kierować na konto o numerze 35 1020 4391 0000 6602 0064 0102.

W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.

b) za pobraniem: należność pobiera kurier. Tę formę płatności można wybrać zaznaczając jako sposób dostawy.

c) płatnością elektroniczną oraz kartą kredytową za pośrednictwem Systemu PayU. Po złożeniu zamówienia klient zostanie przekierowany szyfrowanym połączeniem na strony PayU.pl, gdzie ma możliwość dokończyć realizację zamówienia, opłacając je.

6. ZWROTY

6.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.

6.2. Zwrotowi podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, z nienaruszonymi metkami oraz oryginalnym nienaruszonym opakowaniem producenta. Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać oryginały dokumentów zakupu i dostawy oraz oświadczenie zwrotu. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: fw@fw.com.pl

6.3. Zwracany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres: Fajne Wnętrze Agnieszka Głaz-Fedak, ul. Syrokomli 1c, 35-210 Rzeszów

6.4. W terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o zwrocie Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, stanowiącą wyłącznie cenę zwróconego towaru i koszty wysyłki do klienta przelewem na wskazany rachunek bankowy Klienta.

6.5. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Koszty przesyłki zwracanego towaru do Sklepu ponosi Klient w całości. W przypadku zamówienia z darmową wysyłką, klient zwracając paczkę ponosi koszt wysłania oraz koszt odesłania paczki.

6.6. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

6.7. Towar sprowadzony na indywidualne zamówienie Klienta nie podlega zwrotowi.

7. REKLAMACJE

7.1. Po otrzymaniu przesyłki Klient zobowiązany jest ją rozpakować w obecności listonosza lub kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu zobowiązany jest sporządzić protokół podpisany przez Klienta oraz listonosza lub kuriera. Po sporządzeniu protokołu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem. Wszelkie reklamacje będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego sporządzonego w sposób opisany powyżej.

7.2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady jest uprawniony do skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych.

7.3. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest posiadanie dokumentu zakupu, tj. paragonu lub faktury VAT.

7.4. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są nowe oraz objęte roczną gwarancją producenta. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). W przypadku, gdy stroną umowy sprzedaży nie jest konsument, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

7.5. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail fajnewnetrze@fajnewnetrze.eu

7.6. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary.

7.7. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7.8. Reklamowany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres: Fajne Wnętrze Agnieszka Głaz-Fedak, ul. Syrokomli 1c, 35-210 Rzeszów

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta. Zgodnie powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.

8.2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Firmę danych osobowych Klienta zawartych w zamówieniu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Firmą.

9.2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozywającego.

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

9.4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim. Językiem zawarcia umowy jest język polski.

9.5. Klient potwierdzając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje warunki w nim zawarte.

Aktualizacja:

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)

zastępuje

Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)